ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK

Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο που λειτουργεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρχισε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2007 μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και μετά από την επιτυχημένη, πολύχρονη πορεία του Frederick Institute of Technology στην εκπαίδευση και στην έρευνα. Τον Ιανουάριο του 2012, το Πανεπιστήμιο πήρε την τελική άδεια λειτουργίας του μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αποστολή του Πανεπιστημίου Frederick είναι η παροχή ευκαιριών μάθησης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και η γενικότερη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Η εκπαίδευση που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Frederick είναι υψηλού ποιοτικού επιπέδου και οδηγεί σε αναγνωρισμένα προσόντα, που εξασφαλίζουν στους αποφοίτους του επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, κινητικότητα και ανταγωνιστικότητα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Αξιοσημείωτο είναι ότι, στο Πανεπιστήμιο Frederick καλλιεργείται, μεταδίδεται και εφαρμόζεται η διεπιστημονική ανταλλαγή γνώσεων.

Στόχος του Πανεπιστημίου είναι οι φοιτητές του να ασχολούνται και με άλλα ενδιαφέροντα και να αναπτύσσονται σε τομείς εκτός των ορίων του προγράμματος σπουδών τους. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με τη λειτουργία φοιτητικών ομίλων, καθώς και με τη διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις. Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν φοιτητικοί όμιλοι που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων, όπως ψυχαγωγία, κοινωνικές υπηρεσίες, ενημέρωση, περιβάλλον κτλ. Με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές αναπτύσσουν το αίσθημα της διαρκούς αναζήτησης, λαμβάνουν ερεθίσματα, προβληματίζονται και αναπτύσσουν τα κατάλληλα εφόδια ώστε να μπορούν να γίνουν ενεργοί πολίτες.

Πολλά είναι τα πλεονεκτήματα για να επιλέξει κάποιος τις σπουδές του στην Κύπρο. Ταυτόχρονα όμως, η εμπειρία του να ζήσει και να σπουδάσει κάποιος στο εξωτερικό για συγκεκριμένη περίοδο έχει να προσφέρει πολλά. Το Πανεπιστήμιο Frederick παρέχει στους φοιτητές του την ευκαιρία να σπουδάσουν ή να εργαστούν στο εξωτερικό μέσω χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για διάρκειας τριών μηνών μέχρι ενός έτους στα οποία συμμετέχει. Επίσης, στηρίζει και ενθαρρύνει όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο υφιστάμενων διεθνών δικτύων συνεργασίας, ενώ επικροτεί διαρκώς και νέες πρωτοβουλίες . Η συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, προσφέρει στα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Frederick την ευκαιρία να βιώσουν τα οφέλη που απορρέουν από ένα διάστημα διαμονής στο εξωτερικό.

Κατηγορία:

ACADEMIC

COURSES

Visit website
Do you want to learn more
about this university?

Call Us | 25 565 535

Graphic and Advertising Design

Interior Design

Audio-Visual Communication

Fashion Design and Image

Journalism

Pre-primary Education

Primary Education

Social Work

Psychology

Architecture

Automotive Engineering

Civil Engineering

Computer Engineering

Computer Science

Electrical Engineering

Mechanical Engineering

Quantity Surveying

Laws (LLB)

Accounting and Finance

Business Administration

Maritime Studies

Marketing with Digital Technologies

Business Administration

Pharmacy

General Nursing