ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΣ

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ιδρύθηκε το 2007 και δέχθηκε φοιτητές για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2010. Είναι το μοναδικό Πανεπιστήμιο στην Πάφο και βρίσκεται στο τέλος της Λεωφόρου Δανάης, στην τουριστική περιοχή της Πάφου  ελάχιστα μέτρα από την όμορφη παραλιακή ζώνη, προσφέροντας το ιδεώδες περιβάλλον για σπουδές και φοιτητική ζωή.

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, άνετους χώρους εστίασης, πλήρως εξοπλισμένους χώρους διαμονής των φοιτητών, καφεστιατόριο με πλήρη κουζίνα, καθώς και χώρους άθλησης. Ως ένα νέο πανεπιστήμιο έχει υιοθετήσει τις νέες τεχνολογίες και μεθόδους μάθησης, έτσι ώστε οι σπουδαστές να μπορούν να έχουν τον παραγωγικό χρόνο που θα τους εξοπλίσει για επιτυχή σταδιοδρομία και εκπλήρωση των στόχων που έχουν θέσει στη ζωή τους. Η επένδυση στη σύγχρονη μαθησιακή τεχνολογία και η πρόσληψη ακαδημαϊκού προσωπικού με πολυετή εμπειρία διδασκαλίας και έρευνας σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, αποτελούν τα εχέγγυα για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει το Πανεπιστήμιο.

Πρωταρχικός στόχος, είναι αφενός η δημιουργία ενός δυναμικού μαθησιακού περιβάλλοντος και αφετέρου η παραγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε γνωστικά πεδία που σχετίζονται άμεσα με τις ανάγκες της κοινωνίας. Ως φοιτητής του Πανεπιστημίου Νεάπολις, θα αποκτήσεις αναγνωρισμένο πτυχίο, θα έχεις την δυνατότητα να συμμετάσχεις σε Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα (Erasmus) και θα απολαμβάνεις τις σύγχρονες υπηρεσίες που σου προσφέρει η Πανεπιστημιούπολη.

Κατηγορία:

ACADEMIC

COURSES

Visit website
Do you want to learn more
about this university?

Call Us | 25 565 535

Business Administration

Banking and Finance

Accounting

Economics

Public Administration

Architecture

Landscape Architecture

Real Estate

Construction Management

Law

European Governance

International and European Business Law

History

Psychology

Educational Psychology

Counselling Psychology

Informatics

Theology