ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου  ανήκει αποκλειστικά στον μεγαλύτερο διεθνή πανεπιστημιακό οργανισμό,  Laureate International Universities,  ο οποίος  αποτελείται από περισσότερα από 70 πανεπιστήμια που λειτουργούν σε 25 χώρες, με σύνολο 1.000.000 φοιτητών. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου φοιτούν πέρα των 6,300 φοιτητών σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών. Το πανεπιστήμιο θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Κύπρο με 705 μέλη ακαδημαϊκού και διοικητικού  προσωπικού.

Είναι το μοναδικό πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα που αξιολογήθηκε από τον διεθνή οργανισμό αξιολόγησης QS TOP UNIVERSITIES (QS Stars) με τον υψηλότερο δείκτη «Πέντε Αστέρια» στους τομείς της διδασκαλίας, των εγκαταστάσεων, της κοινωνικής ευθύνης, της διεθνοποίησης και της προσβασιμότητας/στήριξης των φοιτητών.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σύμφωνα με το U-Multirank, το νέο σύστημα διεθνούς κατάταξης πανεπιστημίων (και άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι ανάμεσα στα πρώτα 150 Πανεπιστήμια της Ευρώπης στην κατηγόρια Εφαρμοσμένης Γνώσης (Applied Knowledge Partnership) και στα πρώτα 300 Πανεπιστήμια στην κατηγόρια Έρευνας (Research and Research Linkages).

Το πανεπιστήμιο αξιολογήθηκε με 5 αστέρια στο Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM, λαμβάνοντας περισσότερες από 500 μονάδες σε θέματα ηγεσίας, στρατηγικού σχεδιασμού, κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, εσωτερικών ακαδημαϊκών και διοικητικών διαδικασιών, συνεργασιών,  και επιχειρησιακών αποτελεσμάτων.

Η ίδρυση του Κέντρου Καινοτομίας της Microsoft το 2015 σε συνεργασία με τη Microsoft αποτέλεσε το αποκορύφωμα των προσπαθειών του Πανεπιστημίου να προωθήσει μια στενότερη σχέση μεταξύ μάθησης και έρευνας με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου περιλαμβάνεται στο Διεθνή Ιατρικό Οδηγό της FAIMER (Foundation for the Advancement of International Medical Education and Research).  Η Σχολή έχει  βραβευτεί με δυο πρώτα βραβεία, μετά από διαγωνισμό, από την Crestron International Awards στις κατηγορίες Best Medical Solution και Best Education Installation.Η υπερσύγχρονη Ιατρική Σχολή, η οποία είναι εφάμιλλη των Ιατρικών Σχολών Πανεπιστημίων της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής, συγκαταλέγει ανάμεσα στο ακαδημαϊκό της προσωπικό κάτοχους βραβείου Νόμπελ Χημείας.

Με τη λειτουργία του πρώτου προγράμματος Οδοντιατρικής στην Κύπρο, το Σεπτέμβριο του 2017,  το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα καθώς διαθέτει τις πιο ολοκληρωμένες σπουδές στους τομείς της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Επιστημών Υγείας και Επιστημών Ζωής στην Κύπρο με 22 προγράμματα σπουδών, 10 από τα οποία κατά αποκλειστικότητα όπως Φαρμακευτική, Φυσικοθεραπεία, Ακτινοδιαγνωστική/Ακτινοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Διατροφή-Διαιτολογία, Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή, Βιολογία, Βιοιατρικές Επιστήμες, Εργοθεραπεία κ.α.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι επικεντρωμένο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολησιμότητας που δίνουν το συγκριτικό πλεονέκτημα για την άμεση ένταξη των φοιτητών και αποφοίτων στην αγορά εργασίας.  Οι απόφοιτοι του Ευρωπαικού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι πρώτοι στις προτιμήσεις των εργοδοτών με 78% των αποφοίτων μας να έχουν βρει δουλειά στον τομέα τους σε διάστημα 6 μηνών από την αποφοίτηση τους.

Κατηγορία:

ACADEMIC

COURSES

Visit website
Do you want to learn more
about this university?

Call Us | 25 565 535

Accounting

Business Economics

Business Studies

Biomedical Sciences

Computer Engineering

  • Data & Computer Networking
  • Telecommunications

Computer Science

  • Game Design & Development
  • Software Engineering

Civil and Environmental Engineering

Doctor of Medicine, MD

Dental Surgery, BDS

Electrical and Electronics Engineering

English Language & Literature

Hotel, Tourism & Event Management

Management and Leadership

Marketing Communications &  Social Media

Microsoft® Information Systems/ Web Technologies

Music

Nursing

Physiotherapy

Psychology