Η σειρά EvCareer Επαγγελματικός Προσανατολισμός είναι μια συμβουλευτική διαδικασία η οποία απευθύνεται σε μαθητές 14 έως 18 ετών, οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο της διερεύνησης για την επιλογή της κατάλληλης μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

EvCareer

Στοχεύει στη διερεύνηση και στον συνδυασμό επαγγελματικών ενδιαφερόντων του ατόμου, των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του, τις αξίες του, καθώς και στις συγκεκριμένες ικανότητες του με τους τομείς εργασίας και τα επαγγέλματα.  Απώτερος στόχος είναι να βοηθήσει το άτομο να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον εαυτό του και να επιλέξει την κατάλληλη για τον ίδιο σπουδαστική και μετέπειτα, επαγγελματική κατεύθυνση. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ανάπτυξη της σειράς EvCareer Επαγγελματικός Προσανατολισμός βασίστηκε στην παραδοχή ότι υπάρχει κάποια συσχέτιση ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του ατόμου και την επιτυχία στο επάγγελμα, η οποία συνδέεται με τη θεωρητική προσέγγιση του συνδυασμού των δύο, και συγκεκριμένα με τις θεωρίες των χαρακτηριστικών και των παραγόντων.

Περιλαμβάνει 8 τεστ ικανοτήτων, καθώς  και 3 ερωτηματολόγια. Συγκεκριμένα, πρόκειται για  5 τεστ που διερευνούν τρεις βασικές ικανότητες (γλωσσικός, αριθμητικός και διαγραμματικός συλλογισμός) και 3 τεστ που διερευνούν τρεις ειδικές ικανότητες (αντίληψη διαστάσεων, μηχανική αντίληψη και έλεγχος δεδομένων). Επίσης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συμπλήρωση 3 ερωτηματολογίων (Προσωπικότητας, Αξιών και Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων). Όλα τα εργαλεία έχουν σχεδιαστεί με τα πιο σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και ως εκ τούτου αποτελούν μια έγκυρη και αξιόπιστη μεθοδολογία.

Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικής Προσωπικότητας

Το ερωτηματολόγιο επαγγελματικής προσωπικότητας διερευνά τον τρόπο που συνηθίζει το άτομο να συμπεριφέρεται στις διάφορες ασχολίες του. Συγκεκριμένα, μετράει 26 χαρακτηριστικά προσωπικότητας, τα οποία αντιστοιχούν στον ορισμό της προσωπικότητας ως την τάση που έχουν οι άνθρωποι να συμπεριφέρονται με έναν συγκεκριμένο τρόπο τις περισσότερες φορές, στις περισσότερες συνθήκες ή καταστάσεις, τα οποία ομαδοποιούνται σε 8 ευρύτερους τομείς. Ζητείται από τα άτομα να αξιολογήσουν 165 προτάσεις (που σχετίζονται με τα 26 χαρακτηριστικά) ως προς το βαθμό που τα αντιπροσωπεύουν, βάσει μίας 5 βάθμιας κλίμακας: Από 1 (διαφωνώ απόλυτα) έως το 5 (συμφωνώ απόλυτα).

Ερωτηματολόγιο Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

Στο ερωτηματολόγιο επαγγελματικών ενδιαφερόντων διερευνάται η στάση του ατόμου απέναντι σε κάποιες επαγγελματικές δραστηριότητες και η διάθεσή του να ασχοληθεί μ’ αυτές. Συγκεκριμένα, ζητείται από το άτομο να δηλώσει τον βαθμό προτίμησης του σε 160 επαγγελματικές δραστηριότητες, σε μία πενταβάθμια κλίμακα από –2 (Δεν θα μου άρεσε καθόλου) έως +2 (Θα μου άρεσε πολύ).

Ερωτηματολόγιο Αξιών

Το Ερωτηματολόγιο Αξιών βοηθάει το άτομο να ανακαλύψει τους παράγοντες και τις συνθήκες που θεωρεί ως σημαντικούς στις διάφορες ασχολίες του. Μέσα, λοιπόν, από το Ερωτηματολόγιο Αξιών διερευνάται ο βαθμός που το άτομο δίνει αξία σε κάποιες συνθήκες περιβάλλοντος ή καταστάσεις. Συγκεκριμένα, μετράει 8 βασικές αξίες που συναντώνται σε ένα εργασιακό περιβάλλον, όπου ζητείται από το άτομο να αξιολογήσει 40 προτάσεις χρησιμοποιώντας μια πενταβάθμια κλίμακα από το 1 (καθόλου/δεν παίζει ρόλο) έως το 5 (εξαιρετικά), με κριτήριο το πόσο σημαντικές είναι για το ίδιο.

Τεστ ικανοτήτων

Οι τρεις βασικές ικανότητες που συναντώνται σε όλα τα άτομα είναι η γλωσσική, η αριθμητική και η διαγραμματική, οι οποίες εντοπίζονται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Οι άνθρωποι, βάσει του επιπέδου που διαθέτουν την κάθε ικανότητα, είναι αποτελεσματικότεροι σε συγκεκριμένες δραστηριότητες, παρά σε κάποιες άλλες.

Τεστ Βασικών Ικανοτήτων

Τεστ Γλωσσικού Συλλογισμού

Τεστ Κατανόησης Κειμένου: Αξιολογεί την ικανότητα του ατόμου να κατανοεί γραπτές πληροφορίες, με σκοπό να εξαγάγει λογικά συμπεράσματα.

Τεστ Συσχετισμού Εννοιών: αξιολογεί την ικανότητα του ατόμου να συσχετίζει λέξεις μεταξύ τους, με σκοπό να εντοπιστούν λογικοί συσχετισμοί.

Τεστ Αριθμητικού Συλλογισμού:

Τεστ Αριθμητικών Προβλημάτων: αξιολογεί την ικανότητα του ατόμου να κατανοεί και να χρησιμοποιεί αριθμητικά δεδομένα για να επιλύει προβλήματα.

Τεστ Αριθμητικών Ακολουθιών: αξιολογεί την ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει τις σχέσεις μεταξύ αριθμών σε μια σειρά.

Τεστ Διαγραμματικού Συλλογισμού

Αξιολογεί την ικανότητα του ατόμου να αναγνωρίζει κανόνες λογικής που ρυθμίζουν ακολουθίες σχημάτων, δηλαδή να προβαίνει σε λογικούς συσχετισμούς όταν οι πληροφορίες είναι αφηρημένες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη μορφή διαγραμμάτων.

Τεστ Ειδικών Ικανοτήτων

Τεστ Ελέγχου Δεδομένων

Αξιολογεί την ικανότητα του ατόμου να ελέγχει με ταχύτητα και ακρίβεια πληροφορίες που του παρουσιάζονται και να εντοπίζει τυχόν λάθη στην αντιγραφή ή τη μεταφορά των πληροφοριών αυτών.

Τεστ Μηχανικής Αντίληψης

Αξιολογεί την ικανότητα του ατόμου να κατανοεί βασικές αρχές μηχανικής και τους νόμους της φύσης και να εφαρμόζει την ικανότητα αυτή σε συσκευές, όπως τροχαλίες, γρανάζια και μοχλούς.

Τεστ Αντίληψης Διαστάσεων

Αξιολογεί την ικανότητα του ατόμου να εντοπίζει τις ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε σχήματα που εμφανίζονται με διαφορετική μορφή, δηλαδή, σε μορφή σχεδίου ή στην τελική τρισδιάστατη μορφή τους.

Ελάτε να επιλέξουμε τη σωστή διαδρομή για εσάς!

Κλείστε ραντεβού μαζί μας