ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Αυτή η ειδοποίηση περί απορρήτου εξηγεί τη φύση των προσωπικών πληροφοριών που επεξεργάζεται η Εταιρεία για τους σκοπούς της παροχής συμβουλών.

Η Εταιρεία (Εμείς ή Εμας) είμαστε υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με τις πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε για εσάς. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι StudyNet Academic Consultants, Τ.Θ. 70532, Λεμεσός, 3800, Κύπρος. Τηλ: +357 25 565535.

Η παρούσα ειδοποίηση εξηγεί ποιες προσωπικές πληροφορίες συλλέγουμε, διατηρούμε και μοιραζόμαστε για την υποστήριξη αυτών των σκοπών και των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.

Το απόρρητό σας είναι σημαντικό για εμάς, οπότε αν υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι σαφές ή δεν καταλαβαίνετε, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: info@study-net.eu

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΣΑΣ

Για να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τις λειτουργίες της, να σας παρέχει υπηρεσίες και να τηρεί ορισμένες νομικές απαιτήσεις, πρέπει να συλλέγουμε, να καταγράφουμε, να αποθηκεύουμε, να χρησιμοποιούμε, να μοιραζόμαστε, να διατηρούμε και να καταστρέφουμε (αυτό είναι γνωστό ως επεξεργασία) τα προσωπικά σας δεδομένα. Κατά τη διάρκεια του χρόνου σας μαζί μας, θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε διάφορα είδη προσωπικών δεδομένων.

Προετοιμασία της αίτησής σας από τους ακαδημαϊκούς συμβούλους της Studynet Academic Consultants

Για να σας παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη από την αίτηση σας μέχρι την εγγραφή σας, θα επεξεργαστούμε διάφορα είδη προσωπικών δεδομένων, όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας, την προηγούμενη εκπαίδευση, την ημερομηνία γέννησής σας, την κατοικία, την οικογενειακή κατάσταση, τα προσόντα, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα μαθήματα, τις εξετάσεις, τις αξιολογήσεις και τα αποτελέσματα σας. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από εσάς (δείτε παρακάτω). Θα συλλέξουμε αυτές τις πληροφορίες απευθείας από εσάς, μέσω εντύπων και εφαρμογών, ή θα μπορούμε να τις συλλέξουμε από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων προηγούμενων παρόχων εκπαίδευσης, εξεταστικών επιτροπών, διαιτητών, εργοδοτών, συγγενών, πρακτόρων και χορηγών. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από εμάς για να σας παρέχουμε γενικές υπηρεσίες, όπως αιτήσεις στέγασης, εκπαιδευτικές πληροφορίες και υποστήριξη, όπως υπηρεσίες σταδιοδρομίας, συμβουλές καθοδήγησης και συμβουλές μελέτης. Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε δεδομένα που σχετίζονται με πειθαρχικά ζητήματα ή να διεξάγουμε διαδικασίες καταλληλότητας, όπου χρειάζεται. Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με δηλώσεις ποινικής καταδίκης και για ορισμένα προγράμματα σπουδών θα επεξεργαστούμε πληροφορίες για προηγούμενες ποινικές καταδίκες για λόγους διασφάλισης της ευημερίας και της ασφάλειας του προσωπικού των συνεργατών μας, των σπουδαστών και των επισκεπτών τους ή για την τήρηση των υποχρεώσεών για δημόσια προστασία, περιλαμβανομένων εκείνων που απαιτούν έλεγχο με την Υπηρεσία Αποκάλυψης Απόκλεισης (DBS).

Περισσότερες ευαίσθητες και προσωπικές πληροφορίες

Επιπλέον, μπορεί να επεξεργαστούμε ορισμένα πιο ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (αυτά είναι γνωστά ως ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων), όπως λεπτομέρειες σχετικά με την εθνικότητά σας, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου, την υγεία και την αναπηρία, για να επεξεργαστείτε αυτές τις πληροφορίες για τις απαιτήσεις του πανεπιστημίου σας για να διευκολύνουν την παρακολούθηση των ίσων ευκαιριών, να σας παράσχουν υποστήριξη και βοήθεια για στατιστικούς και ερευνητικούς σκοπούς και να συμμορφωθούν με τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο του νόμου για την ισότητα του 2010. Εάν ζητήσετε υποστήριξη από ομάδες πανεπιστημιακών υπηρεσιών ευημερίας, αναπηρία, θα συλλέγουν και θα επεξεργαστούν επίσης ευαίσθητες πληροφορίες από εσάς για να σας παράσχουν υπηρεσίες υποστήριξης. Μπορούμε να συλλέξουμε αυτά τα δεδομένα απευθείας από εσάς ή μέσω τρίτων, όπως γονείς ή πράκτορες που ενεργούν εξ ονόματός σας.

Η συνεργασία μαζί μας

Μπορούμε να διατηρήσουμε άλλες πληροφορίες που έχετε εθελοντικά μοιραστεί μαζί μας ως μέρος της συνεργασίας σας με την Εταιρεία. Όπου συνεργάζεστε με εμάς, είτε μέσω της Ιστοσελίδας της Εταιρείας, είτε μέσω άλλων καμπανιών ή αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies για να παρακολουθήσουμε και να καταγράψουμε την δραστηριότητα σας μαζί μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies, ανατρέξτε στην ειδοποίηση περί απορρήτου ιστοτόπου.

Η ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων Πρέπει να έχουμε νόμιμη και εννόμη βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Υπάρχουν αρκετοί νόμιμοι λόγοι διαμέσου της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν για τα διάφορα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και εξηγούνται παρακάτω:

Για την εκτέλεση μιας σύμβασης (ή διαπραγματεύσεων που συνάπτουν σύμβαση)

Αυτό ισχύει για όλα τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για σκοπούς διαχείρισης και παράδοσης των αιτήσεων σας και των συναφών δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν την παράδοση του προγράμματος σας, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων υπηρεσιών. Προσφέρουμε όπως υποστήριξη σταδιοδρομίας και ευκαιρίες εσωτερικών και εξωτερικών εκδηλώσεων που μπορούν να υποστηρίξουν τις σπουδές σας . Η συντριπτική πλειοψηφία των χρήσεων των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι για το λόγο αυτό και θα ισχύει για τα δεδομένα που συλλέγουμε όταν υποβάλετε αίτηση για ένα πρόγραμμα σπουδών, μέχρι την εγγραφή σας.

Για νόμιμα συμφέροντα

Σε μερικές περιπτώσεις Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν κρίνουμε ότι η χρήση είναι εντός των νόμιμων συμφερόντων μας (ή των νόμιμων συμφερόντων ενός τρίτου μέρους) και όπου δεν θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί παρενόχληση ιδιωτικού απορρήτου ή κίνδυνο για τα δικά σας δικαιώματα και ελευθερίες. Για παράδειγμα, ίσως χρειαστεί να επεξεργαστούμε προσωπικές πληροφορίες για τον εντοπισμό ή τη διόρθωση ζητημάτων με τις υπηρεσίες πληροφορικής μας. Όταν η χρήση των δεδομένων δεν ενέχει κινδύνους για τα άτομα και είναι για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών ή διερεύνησης τεχνικών ζητημάτων, αυτό πιθανόν να είναι η βάση που θα εφαρμοστεί.

Συγκατάθεση

Μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τη συγκατάθεσή σας. Η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται ελεύθερα, να είναι ενημερωμένη, συγκεκριμένη και πρέπει να τηρούμε αρχείο αυτής της συναίνεσης. Σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των δεδομένων σας, θα έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι όταν μας δώσατε τη συγκατάθεσή μας για να συζητήσουμε τις περιστάσεις σας με έναν εκπρόσωπο ή ένα μέλος της οικογένειάς σας ή όπου επιθυμείτε να λάβετε κάποιους τύπους επικοινωνιών από εμάς αφού ολοκληρώσετε τις σπουδές σας.

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, όπου υπάρχει νόμιμη ανάγκη ή υποχρέωση, κατά τη διάρκεια ή μετά την περίοδο αιτήσεων σας. Η αποκάλυψη αυτή υπόκειται σε διαδικασίες που διασφαλίζουν την ταυτότητα και τη νομιμότητα αυτών των τρίτων. Αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα ανάλογα με τις προσωπικές σας περιστάσεις:

Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (HE) ή Εργασιακή τοποθέτηση

Σε περίπτωση που οι σπουδαστές συμμετέχουν σε προπτυχιακά προγράμματα, πτυχιακά προγράμματα, μεταπτυχιακά προγράμματα, προγράμματα ανταλλαγής ή τοποθέτησης, κοινά ή διπλά προγράμματα ή παρόμοιες διευθετήσεις μελέτης ή εργασιακές τοποθετήσεις, η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά τους δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπως οποιαδίποτε στοιχεία αναπυρίας που να χρειαστεί να γνωρίζει το ίδρυμα-εταίρος (ή σε σχετικούς οργανισμούς) για τη διαχείριση της αίτησης. Οι φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό ως μέρος αυτών των διευθετήσεων θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα προσωπικά τους στοιχεία μπορούν να αποστέλλονται, να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται από ιδρύματα-εταίρους στο εξωτερικό (και συναφείς οργανισμούς) που ενδέχεται να έχουν νόμους για την προστασία των δεδομένων που διαφέρουν από τους δικούς μας. Τα δεδομένα μοιράζονται σε σχέση με την απόδοση του φοιτητικού σας συμβολαίου ή θεωρούνται από την Εταιρεία ως δραστηριότητα παροχής συμβουλών, που αποτελεί μέρος της αποστολής μας για διαβούλευση. Ως εκ τούτου, θα αποκαλύψουμε αυτά τα δεδομένα στο Ίδρυμα / Εταιρεία επειδή είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων μας που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον.

Χορηγοί, δανειοδοτικές οργανώσεις και προγράμματα υποτροφιών

Όταν οι φοιτητές έχουν χορηγό, υποτροφία ή δανειστή, η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα φοιτητών σε αυτούς τους οργανισμούς για να καθορίσει εάν θα πρέπει να συνεχιστεί η υποστήριξη. Τα προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους σπουδαστές μπορούν να αποκαλυφθούν σε τρίτους που προσπαθούν να ανακτήσουν το χρέος για λογαριασμό ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος εντός του οποίου απέτυχαν οι εσωτερικές διαδικασίες. Τα δεδομένα μοιράζονται σε σχέση με την απόδοση της φοιτητικής σας σύμβασης.

Γονείς, κηδεμόνες και άλλοι συγγενείς

Η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα ενός σπουδαστή σε γονείς, κηδεμόνες και κάθε άλλο συγγενή, εκτός αν οι μαθητές μας έχουν ενημερώσει διαφορετικά. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ενότητα “Ελεύθερη ενημέρωση των γονέων, των άλλων συγγενών και τρίτων”. Αυτές οι πληροφορίες μοιράζονται με τη συναίνεσή σας εκτός αν πιστεύουμε ότι είναι προς συμφέρον ζωτικής σημασίας ή για τα ζωτικά συμφέροντα άλλου να το πράξουμε.

Ιατρικές πρακτικές

Η Εταιρεία παρέχει το όνομά σας και ταυτότητα φοιτητή στην ιατρική πρακτική που υπόκειται σε συμφωνίες ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ αυτών και του εκπαιδευτικού σας ιδρύματος. Αυτό θα μεταφερθεί για να βοηθήσει τους φοιτητές να εγγραφούν σε τοπικό GP και θα μοιραστούν με βάση τα νόμιμα συμφέροντά τους. Αν δεν επιλέξετε να εγγραφείτε σε τοπικό GP, τα στοιχεία σας θα διαγραφούν από τη βάση δεδομένων πρακτικής.

Πανεπιστημιακά οικήματα και εστίες (συμπεριλαμβανομένων πανεπιστημιακών συνεργασιών) ιδιοτικές εστίες και διαμονή

Η Εταιρεία μοιράζεται πληροφορίες με τρίτους που διαχειρίζονται τα ακίνητα, τις εστίες και τα οικήματα του πανεπιστημίου και ιδιοτικών εταιρειών στέγασης και φοιτητικής διαμονής. Αυτές οι πληροφορίες μοιράζονται σε σχέση με την απόδοση της σύμβασης σπουδών ή διαμονής σας.

Τριτοβάθμια εκπαίδευση, υπηρεσίες απασχόλησης, υποψήφιοι εργοδότες και τρίτα μέρη

Η Εταιρεία θα ζητήσει συστηματικά τη συγκατάθεση των φοιτητών προτού αποκαλύψει λεπτομέρειες για οποιοδήποτε βραβείο. Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει λόγος υποψίας για την εγκυρότητα μιας απόφασης που έχει κηρυχθεί σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω ή όταν υπάρχει υποψία για ψευδή δήλωση ενός βραβείου, Μπορούμε να μοιραστούμε περιορισμένες πληροφορίες σχετικά με το αν η δηλωθείσα κατακύρωση αντιστοιχεί στα αρχεία μας χωρίς συγκατάθεση, όπου αυτό συμβαίνει, θα μοιραστεί για σκοπούς δημόσιου έργου προς το δημόσιο συμφέρον.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Η διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων που σχετίζονται με την απόδοση των αιτήσεων και σπουδών σας και των δραστηριοτήτων σας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τα πανεπιστήμια και τμήματα τους, όπως τις Υπηρεσίες Υγείας και Διαμονής θα διατηρηθούν για 6 χρόνια μετά τη λήξη της σχέσης μας μαζί σας. Αυτό το διάστημα μπορεί να είναι μεγαλύτερο εάν έχετε έφεση, καταγγελία ή συνεχιζόμενα θέματα με ένα Πανεπιστήμιο μετά την αποφοίτησή σας.

ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ

Τα προσωπικά σας στοιχεία αποθηκεύονται με ασφάλεια στην Εταιρεία και το προσωπικό μας εκπαιδεύεται για την ασφαλή διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών. Χρησιμοποιούμε επίσης παροχές τρίτων για την παροχή των υπηρεσιών μας, όπως το λογισμικό που φιλοξενείται εξωτερικά ή οι παροχείς cloud, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων που περιλαμβάνουν μεταφορές δεδομένων εκτός της ΕΕ. Όπου το κάνουμε αυτό Διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται από αυτά τα τρίτα μέρη με τρόπο που να είναι συνεπής και σέβεται τους νόμους της ΕΕ σχετικά με την προστασία δεδομένων. Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες με χώρες εκτός της ΕΕ εάν συμμετέχετε σε διεθνείς εργασιακές τοποθετήσεις ή επισκέψεις ή προγράμματα ανταλλαγής μαθητών. Όπου συμβαίνει αυτό Απαιτήσαμε τέτοια τρίτα μέρη να συμφωνήσουν με τις πρότυπες ρήτρες της ΕΕ (ή ισοδύναμα μέτρα) σχετικά με τις μεταφορές δεδομένων σε μέρη εκτός της ΕΕ.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ

Η ακρίβεια των πληροφοριών σας είναι σημαντική για εμάς. Μπορείτε να ανανεώσετε τις πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης και των στοιχείων επικοινωνίας σας, ανά πάσα στιγμή. Αν χρειαστεί να ανανεώσετε τις λεπτομέρειες που κρατάμε για εσάς ή να πιστεύετε ότι κρατάμε ανακριβή στοιχεία, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: info@study-net.eu.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σύμφωνα με το νόμο περί προστασίας δεδομένων έχετε το δικαίωμα να:

  • Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας όταν αυτή είναι η νομική βάση της επεξεργασίας μας
  • Έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας το οποία επεξεργαζόμαστε
  • Διορθώστε τις ανακρίβειες στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς
  • Διαγραφείτε, αυτό σημένει οι λεπτομέρειες σας να αφαιρεθούν από τα συστήματα που χρησιμοποιούμε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
  • Περιορίσετε την επεξεργασία με ορισμένους τρόπους
  • Αποκτήστε ένα αντίγραφο των δεδομένων σας σε μια κοινός χρησιμοποιούμενη ηλεκτρονικά μορφή και
  • Αντικείμενο σε κάποια επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς

Ανατρέξτε στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με το πώς χειρίσαμε τα προσωπικά σας στοιχεία, επικοινωνήστε με το γραφείο μας στο info@study-net.eu

Ορισμένα δικαιώματα εξαρτώνται από τη νόμιμη βάση για την επεξεργασία των πληροφοριών σας. Εάν έχουμε νόμιμους λόγους να μην πραγματοποιήσουμε τις επιθυμίες σας, αυτές θα σας εξηγηθούν ως απάντηση στο αίτημά σας.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να παραπονεθείτε στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν υπάρχει κάτι στην προκήρυξη για το οποίο δεν είναι σαφείς, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο μας, στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας και χαρούμε να απαντήσουμε σε τυχόν απορίες σχετικά με την παρούσα ειδοποίηση απορρήτου ή τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Με ταχυδρομείο: Studynet Academic Consultants, Τ.Θ. 70532, Λεμεσός 3800

Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@study-net.eu

Τηλέφωνο: 25 565535

Οι καταγγελίες μπορούν να παραπεμφθούν στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, τον ανεξάρτητο φορέα που επιβλέπει τη συμμόρφωση της Προστασίας Δεδομένων στην Κύπρο.

Ηλεκτρονική διεύθυνση: commissioner@dataprotection.gov.cy

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρούμε τη δική μας ειδοποίηση περί απορρήτου υπό τακτική επανεξέταση για να διασφαλίσουμε την καλύτερη πρακτική και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία Αυτή η ειδοποίηση απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 07/11/2018.

Ενδέχεται να αλλάζουμε αυτήν την ειδοποίηση απορρήτου από καιρό σε καιρό. Εάν κάνουμε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία, θα το καταστήσουμε σαφές στον ιστότοπό μας και ενδέχεται να επιδιώξουμε να σας ειδοποιήσουμε άμεσα.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτή την ειδοποίηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο μας στη διεύθυνση: Ταχυδρομικός: Studynet Academic Consultants, Τ.Θ. 70532, Λεμεσός 3800, Μέσον τηλεφώνου: 25 565535, Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@study-net.eu